Chess Tournament — Shamkir 2014


Show-ballet NERO made at the concert People’s Artist of Azerbaijan Zulfiyya Khanbabayeva in Shemkir.
The concert was organized in honor of the completion of the 2014 Chess Tournament, which was held in memory of Vugar Gashimov.Шоу-балет NERO выступил на КОНЦЕРТЕ Народной Артистки Азербайджана ЗУЛЬФИИ ХАНБАБАЕВОЙ в ШЕМКИРЕ.
Концерт был организован в честь завершения Шахматного Турнира 2014, который прошёл в память Вугара Гашимова.NERO şou-baleti ŞEMKİRE-də Azərbaycanın Xalq Artisti ZÜLFİYƏ XANBABAEVA KONSERTİNDƏ çıxış etdi.
Konsert 2014 Şahmat Yarışının tamamlanmasının şərəfinə təşkil edilmişdi, hansı ki, Vuqara Həşimovun yaddaşına keçdi.