Caspian 2011


September 22-26, head of show-ballet «NERO», Emin Huseynov, took part in the youth forum «CASPIAN 2011», which took place in Makhachkala (Russia). The forum was attended by about 450 people from many regions and cities of Russia and CIS. The purpose of the forum, to exchange experience and information in the field of education, culture, arts, tourism, etc. Emin Huseynov, was invited as a guest, which held a master class and was elected to the jury «STAR dance floor.»22-26 сентября руководитель шоу-балета «NERO», Эмин Усейнов,принял участие в молодежном форуме «КАСПИЙ 2011», который проходил в городе Махачкала(Россия). В форуме участвовало около 450 человек, из многих регионов и городов России и СНГ. Цель форума- обмен опытом и информацией в сфере образования, культуры, искусства, туризма и т.д. Эмин Усейнов был приглашен в качестве гостя, который провел свой мастер-класс и был избран в жюри конкурса «ЗВЕЗДА ТАНЦПОЛА».22-26 sentyabrda «NERO» şou-baletinin rəhbəri, Emin Useynov, gənclər forumunda «XƏZƏR 2011» iştirak etdi, hansı ki, Maxaçkala (Rusiya) şəhərində keçirdi. Forumda təxminən 450 insan iştirak edirdi, çox regionlardan və Rusiya və MDB şəhərlərindən. Forumun hədəfi — təcrübə mübadiləsi və təhsil sahəsində informasiyayla, mədəniyyətlər, incəsənətlər, turizm və s. Emin Useynov qonaq kimi dəvət edilmişdi, hansı ki, öz usta-sinifini keçirdi və «TANSPOLA ULDUZU» müsabiqəsinin münsiflər heyətində seçilmişdi.