Speech NERO at Park Boulevard

Show-ballet NERO made ​​his dance show in honor of the Azerbaijani Youth

Шоу-балет NERO выступил со своим танцевальным шоу в честь Дня Азербайджанской Молодежи.

NERO şou-baleti Azərbaycan Gəncləri Gününün şərəfinə öz rəqs şousuyla çıxış etdi.